L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

VYHLÁSENIE DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO AS FSVaZ UKF v Nitre

Akademický senát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva (AS FSVaZ) v zmysle čl. 7 Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre schválených Akademickým senátom FSVaZ dňa 10. marca 2020 a nadobúdajúcich účinnosť 10. marca 2020 vyhlasuje doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSVaZ UKF v Nitre. Voľby sa uskutočnia 30. septembra 2020.

HARMONOGRAM TU

SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757