L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Zomrel prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc., bývalý garant na Katedre ošetrovateľstva

V sobotu 24. júna 2023 vo veku 72 rokov zomrel odborník v oblasti rehabilitácie a fyzioterapie a bývalý garant odboru fyzioterapia na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Ján Zvonár sa narodil 19. júna 1951. V minulosti bol aj vedeckým pracovníkom a riaditeľom Výskumného ústavu humánnej bioklimatológie. V rokoch 2007 – 2010 vykonával funkciu starostu mestskej časti Bratislava-Rača. Pôsobil aj ako poslanec Bratislavského samosprávneho kraja za Raču v rokoch 2009 – 2013. Vo volebnom období 2006 – 2010 bol poslancom Národnej rady SR.

prof Jan Zvonar

Česť jeho pamiatke.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757