L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Zápisy študentov FSVaZ v akademickom roku 2023/24

Zápisy študentov 1. ročníkov sa realizujú prezenčne podľa harmonogramu:

4. 9. 2023 od 8.00 hod., A-719 (aula)

študijný program: Ošetrovateľstvo (bakalársky stupeň, externá forma), Urgentná zdravotná starostlivosť (bakalársky stupeň, externá forma)

5. 9. 2023 o 8.00 hod., A-719 (aula)

študijný program: Urgentná zdravotná starostlivosť (bakalársky stupeň, denná forma)

5. 9. 2023 o 9.00 hod., A-012

študijný program: Psychológia (bakalársky stupeň)

5. 9. 2023 o 10.00 hod., A-1

študijný program: Sociálna práca (magisterský stupeň)

5. 9. 2023 o 11.00 hod., A-719 (aula)

študijný program: Ošetrovateľstvo (bakalársky stupeň, denná forma)

5. 9. 2023 o 11.30 hod., A-012

študijný program: Psychológia (magisterský stupeň)

5. 9. 2023 o 13.30 hod., A-012

študijný program: Sociálna práca (bakalársky stupeň)

29. 9. 2023 o 7.30 hod., A-1

študijný program: Sociálna práca (magisterský stupeň, externá forma)

30. 9. 2023 o 8.00 hod., A-5

študijný program: Sociálna práca (bakalársky stupeň, externá forma)

 

Zápisy do vyšších ročníkov sa realizujú elektronicky.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757