L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Náhradný termín zápisu

Náhradný termín zápisu do 1. ročníka všetkých študijných odborov fakulty sa uskutoční dňa 18. 9. 2023 o 9.00 hod. v miestnosti A-012.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757