L3 banner media2

Čo o nás hovoria absolventi?

„Štúdium na Ústave romologických štúdií splnilo svoj účel v oblasti prípravy na zamestnanie a to najmä v špecializácii, ktorú do dnešných dní využívam v praxi. Práve v dôsledku dobre nastaveného pomeru teórie a praxe získaných v rámci štúdia, som sa takmer ihneď po ukončení vysokej školy zamestnal na sociálnom odbore mestského úradu v Žiline... Počas štúdia na vysokej škole som spoznal, okrem svojej manželky, aj veľa skvelých ľudí, pedagógov a priateľov, s ktorými dodnes udržujem priateľský i pracovný kontakt.“

Martin Brňák riaditeľ územného spolku Slovenského červeného kríža

 

„Asi to bude znieť čudne, ale konečne som sa naučila rómsky nielen rozumieť, ale aj hovoriť. Spoznala som krásu sociálno-psychologických výcvikov, ktoré využívam doteraz počas skoro každého tréningu. Naučila som sa veriť svojej intuícii a hľadať podstatu v myšlienkach. Želala by som Ústavu romologických štúdií veľa takých prednášajúcich, ktorí okrem teórie vedia poskytovať priestor študentom na vlastné názory. Takých, ktorí vedia vťahovať ľudí do riešenia. Ja som takých prednášajúcich zažila. Som vďačná za ich prístup, otvorenosť a vzbudenie chute robiť seminárky preto, lebo sú dôležité pre mňa.“

Janette Motlová (Maziniová) lektorka a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie

 

„Dodnes s radosťou spomínam na krásne študentské časy, úžasných pedagógov i  spolužiakov, s ktorými sa v súčasnosti kontaktujeme aj ako kolegovia z rôznych oblastí sociálnej práce, pomáhame si a radíme. To najdôležitejšie, čo mi  štúdium  dalo boli neoceniteľné praktické skúsenosti získavané v rôznych lokalitách Slovenskej a Českej republiky, s ktorými som sa ihneď po ukončení VŠ zamestnala.“

Zuzana Brňáková, sociálna pracovníčka

 

Štúdium na ÚRŠ bolo pre mňa od prvého dna, až po chvíľu, kedy sme so spolužiakmi písali na chodník pred školou veľké MGR obdobím, na ktoré často a s úsmevom spomínam. Spoznala som úžasných ľudí medzi spolužiakmi, ale aj medzi pedagógmi, ktorí dbali na naše vedomosti a praktické skúsenosti, z ktorých čerpám ešte aj dnes. PS: Keď som na výberovom konaní povedala, aký odbor som vyštudovala bolo super sledovať, ako všetkým padli sánky...:) a miesto bolo moje...:)

Katka Padová, sociálna pedagogička

SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757