L3 banner media2

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva je orgánom akademickej samosprávy fakulty. Prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi. Má 8 členov, z ktorých sú 4 študenti. 
Predsedkyňa
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD. - prodekanka pre vzdelávanie
Členovia

PhDr. Dana Brázdilová, PhD.

PaedDr. Martina Romanová, PhD.

PhDr. Katarína Vanková, PhD.

Bianka Michalovičová

Mgr. Barbora Kuviková

Patrik Arpáš

Viktória Macháliková

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757