L3 banner media2

Vedenie fakulty

Dekan je predstaviteľom Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, riadi ju a koná vo veciach fakulty. Vedenie fakulty je užším poradným orgánom dekana, zloženým z prodekanov, tajomníka a ďalších osôb podľa rozhodnutia dekana.

 

prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
dekan


PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie


Mgr. Jana Turzáková, PhD.
prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť


PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj


Ing. Ingrid Mrkvicová
tajomníčka fakulty

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757