L3 banner media2

Habilitačné a inauguračné konania

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva má priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v študijnom odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia:

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757