L3 banner media2

Publikačná činnosť

Na evidenciu publikačnej činnosti zamestnancov a denných doktorandov Fakulty prírodných vied sa na univerzite využíva Knižničný informačný systém.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757