L3 banner media2

Veda a výskum

Študentská vedecká odborná činnosť

Hlavným cieľom Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) je podpora a motivácia študentov v odbornom výskume už v priebehu ich štúdia. ŠVOČ umožňuje realizovať výskum študentom pod dohľadom školiteľa a výsledky práce prezentovať pred odbornou komisiou a verejnosťou. Na fakulte podporujeme študentov k ŠVOČ na úrovni jednotlivých katedier, ako aj na úrovni národnej a medzinárodnej.

Zoznam ocenených prác:

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757