L3 banner media2

Aktuálna ponuka ďalšieho vzdelávania

V akademickom roku 2023/2024 ponúkame akreditovaný špecializačný študijný program:

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite:

Termín odovzdania prihlášky: do 15.9.2023

Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých:

Termín odovzdania prihlášky: do 31.8.2023

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757