L3 banner media2

Aktuálna ponuka ďalšieho vzdelávania

V akademickom roku 2024/2025 ponúkame akreditovaný špecializačný študijný program:

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite:

Termín odovzdania prihlášky: do 31.8.2024

Vzdelávanie v študijnom programe sa otvorí za podmienky dostatočného počtu uchádzačov o štúdium pre AR 2024/2025.

Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých:

Vzdelávanie v študijnom programe Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých sa v AR 2024/2025 neotvára.

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757