L3 banner media2

Oblasť ekonomickej agendy

photo
Ing. Ingrid Mrkvicová
tel:: +421 37 6408 754
email:
č.dverí: A-401
 
photo
 
Ľubica Guzmická
tel: +421 37 6408 754
email:
č.dverí: A-401

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757