L3 banner media2

Oblasť správy informačno-komunikačných technológií a technická oblasť

photo
Mgr. Simona Kmeťová
tel: +421 37 6408 762
email:
fakultná administrátorka AIS
č.dverí: A-201
photo
Stanislav Chovanec
tel: +421 37 6408 764
email:
č.dverí: A-117

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757