L3 banner media2

Oblasť študijnej agendy

 
photo
 
PaedDr. Vladimíra Chobotová
tel: +421 37 6408 757
email:
Bc. štúdium (SP15b, SP22b - denná forma)
Mgr. štúdium (SP15m, SP22m - denná forma)
Bc. štúdium (XSP15b, XSP22b - externá forma)

Mgr. štúdium (XSP15m, XSP22m - externá forma)

Špecializácia: Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

č.dverí: A-202
photo
Mgr. Jana Árvayová
tel: +421 37 6408 757
email:
Bc. štúdium (PS15b, PS22b - denná forma)
Mgr. štúdium (PS15m, PS22m - denná forma)
č.dverí: A-202
photo
Eva Antlová
tel: +421 37 6408 760
email:
Bc. štúdium (OS15b, OS22b, UZS15b, UZS22b -
denná forma)
Bc. štúdium (XOS15b, XOS22b, XUZS15b -
externá forma)
Špecializácia: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
č.dverí: A-203

Úradné hodiny študijného oddelenia

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757