Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Nitrianske centrum dobrovoľníctva

Nitrianske centrum dobrovoľníctva je organizácia, ktorá sa zameriava na podporu a rozvoj dobrovoľníctva v meste Nitra. Jej poslaním je informovať verejnosť o dobrovoľníctve, zvýšiť jeho hodnotu v očiach spoločnosti a pripomenúť, že je všade okolo nás. Organizácia získava nových dobrovoľníkov, ktorých vzdeláva, vedie a umožňuje im rásť. Nitrianske centrum dobrovoľníctva od roku 2015 spĺňa najvyšší štandard kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. 

WEB: https://www.ncdnitra.sk/

V prípade záujmu môžete kontaktovať NCD prostredníctvom webovej stránky https://www.ncdnitra.sk/dobrovolnici/.

Dobrovoľníctvo v OZ Mareena

Prostredníctvom dobrovoľníckeho programu a vzdelávacích aktivít Mareena asistuje cudzincom pri integračnom procese, prostredníctvom komunitných aktivít vytvára priateľské prostredie, ktoré spája Slovákov s cudzincami, a rozvíja otvorenú celospoločenskú diskusiu o témach migrácie, integrácie a ich výzvach.

WEB: https://mareena.sk/

Dobrovoľnícka činnosť pozostáva z:

  • maximálne 2-3 hodín do týždňa (individuálne dobrovoľníctvo), a to napríklad z doučovania matematiky, slovenského jazyka alebo z pomoci s prekladom dôležitých informácií na úrady či vyšetrenia do slovenčiny. Individuálnym dobrovoľníctvom si môžu študenti a študentky budovať svoj time management, prácu v multikultúrnom prostredí, sociálne zručnosti a osobnostný rozvoj prostredníctvom supervízie.
  • prípadne pomoci s organizáciou komunitných aktivít (komunitné dobrovoľníctvo) ako jazyková kaviareň alebo iracká večera pre majoritu či maľovanie obrazov pre deti a matky z Ukrajiny, ktorá je menej pravidelná a časovo náročná. Komunitní dobrovoľníci u nás posilnia svoje organizačné schopnosti, práci v tíme, a taktiež v multikultúrnom prostredí.

Ak vás táto ponuka zaujala, môžete vyplniť prihlášku (Dobrovoľníctvo – Nitra) na stránke: https://mareena.sk/pridaj-sa a následne čakajte na pozvanie na pohovor.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem