L3 banner media2

Kontakt

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 601/1
949 01 Nitra

Sekretariát dekana

tel: +421 37 6408 751
email:

Študijné oddelenie

tel: +421 37 6408 757, 760

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757