L3 banner media2

Logá

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva týmto poskytuje grafickú podobu loga fakuty. Logo Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva slúži pre potreby fakulty, jej zamestnancov a študentov.

Ideový koncept loga: Logo fakulty sociálnych vied a zdravotníctva je primárnych zdrojom informácií v rámci vizuálnej komunikácie, je reprezentačný a identifikačný symbol, ktorý dáva inštitúcii identitu a značku kvality. Logo fakulty tvorí symetrický znak a názov fakulty.

Znak symbolizuje: Miesto, komunikačný priestor, budovu inštitúcie.

Popis: Znak tvorí štvorhran s otvorenou zadnou stranou do priestoru a v prednej časti s otvorom evokujúcim otvorené dvere inštitúcie, je to miesto, kde voľne a slobodne vstupujeme, komunikujeme, vymieňame si názory čo symbolizujú malé štovrčeky pohybujúce sa otvorom do vnútra priestoru, kde svojim pohybom tvoria akúsi špirálu, komunikačný bod.

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757