L3 banner media2

Logá

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva týmto poskytuje grafickú podobu loga fakuty. Logo Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva slúži pre potreby fakulty, jej zamestnancov a študentov.

Ideový koncept loga: Logo fakulty sociálnych vied a zdravotníctva je primárnych zdrojom informácií v rámci vizuálnej komunikácie, je reprezentačný a identifikačný symbol, ktorý dáva inštitúcii identitu a značku kvality. Logo fakulty tvorí symetrický znak a názov fakulty.

Znak symbolizuje: Miesto, komunikačný priestor, budovu inštitúcie.

Popis: Znak tvorí štvorhran s otvorenou zadnou stranou do priestoru a v prednej časti s otvorom evokujúcim otvorené dvere inštitúcie, je to miesto, kde voľne a slobodne vstupujeme, komunikujeme, vymieňame si názory čo symbolizujú malé štovrčeky pohybujúce sa otvorom do vnútra priestoru, kde svojim pohybom tvoria akúsi špirálu, komunikačný bod.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757