L3 banner media2

Výročné správy

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva vydáva ročné výročné správy fakulty, ktoré odrážajú činnosť fakulty v danom období. Sú oficiálnym dokumentom o činnosti fakulty v základných oblastiach jej pôsobenia.

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757