L3 banner media2

Ponuka magisterského štúdia v akademickom roku 2020/2021

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva otvára v dennej forme magisterského štúdia nasledovné študijné programy (štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je 2 roky):

 

V externej forme štúdia sa na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva študijné programy (štandardná dĺžka štúdia v externej forme sú 3 roky):

 
Poznámky a vysvetlivky

  • Štandardná dĺžka štúdia je dva roky denná forma / tri roky externá forma a absolventi získajú titul „magister” („Mgr.”).
  • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
  • V prípade nenaplnenia počtu uchádzačov sa študijný program neotvorí.
  • Podrobné informácie o podmienkach prijatia na magisterské študijné programy budú zverejnené na webovej stránke fakulty od 28. februára 2020.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757