L3 banner media2

Ponuka doktorandského štúdia v akademickom roku 2023/2024

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva otvára v akademickom roku 2023/2024 v dennej aj v externej forme doktorandského štúdia študijné programy v nasledovných odboroch:

 
Poznámky a vysvetlivky

  • Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je tri roky a v externej forme štyri roky
  • Absolventi získajú titul „philosophiae doctor“ („PhD.“).
  • O prijatie na doktorandské študijné programy sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia príslušného vedného zamerania.
  • Podrobné informácie o podmienkach prijatia na doktorandské študijné programy budú zverejnené na webovej stránke fakulty od 31. marca 2023.
  • Zoznam tém dizertačných prác a podmienky prijatia na doktorandské štúdium v AR 2023/2024

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757