L3 banner media2

Ponuka doktorandského štúdia v akademickom roku 2019/2020

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva otvára v akademickom roku 2019/2020 v dennej aj v externej forme doktorandského štúdia nasledovné študijné programy:

 
Poznámky a vysvetlivky

  • Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je tri roky a v externej forme päť rokov
  • Absolventi získajú titul „philosophiae doctor“ („PhD.“).
  • O prijatie na doktorandské študijné programy sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia príslušného vedného zamerania.
  • Podrobné informácie o podmienkach prijatia na doktorandské študijné programy budú zverejnené na webovej stránke fakulty od 31. marca 2019.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757