L3 banner media2

Verejné informácie

Graf 1 Podiel študentov v jednotlivých formách vzdelávania k 31.12.2017
          Za akademický rok 2017/2018

graf1

 

Graf 2 Podiel študentov v jednotlivých stupňoch vzdelávanie 31.12.2017
          Za akademický rok 2017/2018

graf2

 

Graf 3 Podiel vekovej štruktúry študentov k 31.12.2017
          Za akademický rok 2017/2018

graf4

 

Graf 4 Podiel štruktúry študentov z hladiska pohlavia k 31.12.2017
          Za akademický rok 2017/2018

graf3

 

 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757