L3 banner media2

Čo o nás hovoria študenti?

"Katedra sociálnej práce a sociálnych vied - miesto, kde máte šancu byť sám sebou a uplatniť vaše hodnoty. Prístup katedry k študentom je veľmi pozitívny, každý zo zamestnancov sa snaží o čo najlepšie prostredie a prístup k študentom. Máte taktiež aj veľa možností sa zapojiť do mimoškolských aktivít, ktoré si ja osobne užívam naplno. Celkovo hodnotím katedru na plný počet bodov a dúfam, že katedra a jej zamestnanci budú pokračovať v dobrej práci aj v budúcnosti."

Denis

 

"Vždy som túžila pracovať so staršími ľuďmi, pretože predstavujú pre mňa ľudí, ktorí si niečo už zažili vo svojich životoch a myslím si, že je dôležité, aby sme sa o nich postarali. Zaslúžia si náš úprimný rešpekt a obdiv. Tento odbor, táto fakulta a táto katedra mi v tomto určite pomohli, pomáhajú a určite aj pomôžu v budúcnosti, za čo som veľmi vďačná."

Lucia

 

„Doktorandské štúdium na KSPSV, FSVaZ UKF v Nitre mi ponúklo množstvo predpokladov a vedomostí. Vďaka tomuto štúdiu som sa naučila vedecky skúmať a tvorivo pristupovať k riešeniu sociálnych problémov, ktorých výsledky budem vedieť v budúcnosti aplikovať v teórii aj praxi. Získala som dlhoročné vzdelanie v oblasti týraných a zneužívaných detí a profesionálnej náhradnej starostlivosti o dieťa. Aktívne sa zapájam do medzinárodnej spolupráce s viacerými vysokými školami v EÚ v rámci takzvaných medzinárodných týždňov, ktoré sa týkajú problematiky syndrómu CAN. V rámci vedeckej a výskumnej činnosti som bola spoluriešiteľkou VEGA projektu a riešiteľkou UGA projektu. Svoje výsledky som publikovala v zahraničných aj domácich časopisoch a zborníkoch. Úspešné dokončenie doktorandského štúdia otvorí pre mňa nový svet príležitostí."

Mgr.Nikoleta Fellnerová

 

,,Už ako dieťa som doma neobsedela, potrebovala som stále niekam ísť, tráviť čas s ľuďmi, komunikovať.. Ako som rástla hľadala som spôsoby kde a ako sa angažovať, pomáhať. Už vtedy som snívala o tom, že raz keď budem ,,veľká“, chcem sa venovať sociálnej práci ako profesii s poslaním. Dodnes som veľmi vďačná, že sa môžem venovať štúdiu sociálnej práce a samotnej praxi zároveň. Stretla som sa v živote s rôznymi ťažkými situáciami, ale o to viac vo mne rástla chuť byť toho súčasťou. Spoznala som úžasných ľudí, odborníkov.. teraz už kamarátov. Sociálna práca bola pre mňa vždy snom a teraz je to mojou súčasťou a realitou."

Mgr. Nina Jašeková

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757