L3 banner media2

Kde sa môžeš zamestnať

  • máme cca 4500 absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia,
  • pracujú v sociálnej oblasti v rámci štátnej správy, samosprávy ako aj tretieho sektora,
  • realizácia a presadenie sa absolventov sociálnej práce sa vzťahuje na päť kľúčových rezortov – ministerstvo školstva, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zdravotníctva,
  • naša katedra sa môže pochváliť aj niekoľkými mimoriadne úspešnými a verejne známymi absolventmi odboru. V minulosti študovali na našej katedre napríklad aj banková ombudsmanka, asistentka europoslankyne, riadiaci pracovníci štátnych a verejných inštitúcií či televízna moderátorka.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757