L3 banner media2

Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosť

V oblasti ošetrovateľstva a urgentnej zdravotnej starostlivosti sa výskum zaoberá:

  • klasifikačné systémy a diagnostika v ošetrovateľstve
  • implementácia ošetrovateľských intervencií v príprave sestier
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757