L3 banner media2

Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosť

V oblasti ošetrovateľstva a urgentnej zdravotnej starostlivosti sa výskum zaoberá

  • klasifikačnými systémami ošetrovateľstva
  • diagnostikou v ošetrovateľstve;
  • implementáciou ošetrovateľských intervencií;
  • vzdelávanie sestier.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757