L3 banner media2

Edičná činnosť

Predmetom edičnej činnosti Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva je príprava a tlač učebných textov, odborných textov ako podkladov pre výučbu, príprava a tlač vedeckých zborníkov, vedeckých textov a monografií.

Edičnú činnosť na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre riadi Edičná komisia fakulty.

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757