L3 banner media2

Informácie o ukončených habilitačných konaniach

Informácie o ukončených habilitačných konaniach

3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia
PhDr. Michal Čerešník, PhD. 2017
PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD. 2017
PhDr. Miloš Šlepecký, CSc. 2017
PaedDr. Lada Kaliská, PhD. 2015

 

3.1.14 Sociálna práca  
PhDr. Elena Gažiková, PhD. 2018
Mgr. Jurina Rusnáková, PhD. 2017
PhDr. Michal Kozubík, PhD. 2014
JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec, PhD. 2014
PhDr. Martina Hrozenská, PhD. 2012

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757