L3 banner media2

Ako sa u nás študuje

 

Charakteristika vzdelávacieho procesu

 • základnými formami vzdelávacieho procesu sú prednášky, semináre, cvičenia
 • nové poznatky získaš tiež prostredníctvom samoštúdia, stáží, konzultácií, exkurzií a odbornej ošetrovateľskej praxe, ktorá tvorí významnú časť pri celkovej výučbe
 • modernou alternatívou výučby odborných predmetov je e-learning

 

Učebné materiály

 • autormi učebníc a skrípt sú prevažne pedagógovia našej katedry – sú k dispozícii v knižnej alebo elektronickej podobe
 • literatúru k svojmu štúdiu nájdeš okrem univerzitnej knižnice, aj v našej čiastkovej katedrovej knižnici, ktorá aktuálne obsahuje až 1791 titulov
 • budeš mať prístup k licencovaným zdrojom prostredníctvom knižnice zdarma
 • môžeš využiť aj e-learningové kurzy, ktorých má naše pracovisko vytvorených až 25
 • s čím si neporadíš, s tým ti pomôžeme.

 

Vyučujúci

 • sú kvalitní a uznávaní odborníci
 • neustále sa vzdelávajú, zúčastňujú sa domácich a zahraničných konferencií a sympózií s cieľom poskytnúť študentom aktuálne a najnovšie poznatky v odbore
 • podieľajú sa na vedecko-výskumnej činnosti v spolupráci so zahraničnými inštitúciami
 • majú skúsenosti s riešením projektov v rámci rôznych grantových schém
 • sú v neustálom kontakte s klinickou praxou
 • pri výučbe využívajú moderné informačné technológie
 • ku študentom pristupujú individuálne
 • podporujú ťa nielen v profesijnom, ale aj v osobnom raste

 

Prostredie

 

Finančná podpora pri štúdiu

 • sociálne štipendium
 • prospechové štipendium
 • mimoriadne štipendium
 • môžeš využiť ponuky práce v zdravotníckych zariadeniach už počas štúdia

 

Štúdium v zahraničí

 • máš príležitosť absolvovať časť štúdia v podobe študijného pobytu alebo stáže na zahraničných univerzitách a v zdravotníckych zariadeniach v rámci programu Erasmus+ ,
 • naši študenti si priniesli veľa vedomostí a zážitkov z pobytov a stáží v Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Taliansku, Španielsku, Lotyšsku, Nórsku, Poľsku - a to nemusí byť všetko - príď a môžeš pridať krajinu, ktorú chceš navštíviť ty...

 

Študenti

... najlepšie je byť jedným z nich

SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757