L3 banner media2

Čo o nás hovoria absolventi

PhDr. Martin Ballay, MPH, námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

„V rámci histórie katedry som v minulosti patril doslova k prvým absolventom, ktorí mali možnosť študovať ošetrovateľstvo v dennej forme. Život ma naučil, že nie je úplne podstatné kde sa proces odohráva, ale kto ho tvorí a vykonáva. Platí to samozrejme aj pre vzdelávací proces. Katedra ošetrovateľstva prešla od mojich študentských čias mnohými zmenami, ktoré ju kvalitatívne posunuli dopredu. Najdôležitejšie však je, že na nej dodnes stále pôsobia ľudia, schopní formovať nie len absolventov, ale i svojich nástupcov, čím bude kvalita vzdelávania zabezpečená, ale aj trvalo udržateľná. Vždy som a budem hrdý na to, že som tu študoval".

 

Mgr. Veronika Kollárová, pracovné zaradenie- sestra Urgentný príjem FN Nitra, sestra Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny ŠN sv. Svorada Zobor

„Doštudovaním bakalárskej dennej formy štúdia na univerzite v rodnom meste Nitra mi predostrelo viaceré možnosti, jednou z nich bolo zaradiť sa do pracovného kolektívu na Urgentom prijíme vo Fakultnej nemocnici v Nitre a tiež na oddelení Anestéziológie a intenzívnej medicíny v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, kde je práca veľmi náročná. Práve vďaka vzdelávaniu na UKF mala uľahčenú integráciu do ošetrovateľských činností na pracoviskách, kde viem využiť do detailov nadobudnuté poznatky zo vzdelávania, najmä kvôli kvalifikovanému a empatickému tímu pedagógov, ktorí sa nám venovali a ukázali nám ako pretvoriť teóriu do praxe, aj tým, že sme boli vždy počas vzdelávacieho procesu motivovaní a nabádaní cez mnohé kreatívne cvičenia, úlohy, seminárne práce k docieleniu efektívneho spojenia pre môj každý deň v práci. Pedagógovia v mojom odbore mi vyformovali pevnejšiu pôdu pod nohami pre môj ďalší rozvoj, za čo som im veľmi vďačná a som pyšná, že som mohla byť aj ja absolventkou Ošetrovateľstva v Nitre. Pohnutou dobou výuka v tomto odbore veľmi napreduje aj dodnes, presviedčajú ma o tom budúci absolventi, ktorí si vykonávajú prax v oboch nemocniciach, v ktorých pracujem a pri každom stretnutí s nimi si rada zaspomínam a pripomeniem si, aké boli moje študentské časy. Tiež ich motivujem a uisťujem, že vzdelávanie na UKF v odbore Ošetrovateľstvo je to najlepšie, ktoré si mohli vybrať“.

 

Mgr. Michal Pražák, manažér dennej zmeny, Chirurgická klinika, FN Nitra

„Od útleho detstva som sníval o tom, čo chcem v živote robiť. V roku 2009 som si svoj sen začal plniť štúdiom Ošetrovateľstva na FSVaZ UKF v Nitre. Aj dnes po jedenástich rokoch od ukončenia bakalárskeho štúdia a ôsmych rokoch od ukončenia magisterského štúdia na tejto fakulte, môžem konštatovať, že to boli najkrajšie roky môjho života a som hrdý na to, že som študoval práve tu. Už vtedy sa nám dostávalo kvalitného vzdelávania, profesionality a ľudskosti zo strany vyučujúcich a nakoľko dodnes úzko spolupracujeme v rámci praktickej výučby na našom oddelení a sú z nás skvelí priatelia, môžem s určitosťou povedať, že úroveň vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo na tejto fakulte napreduje, kráča s dobou, tak ako rastú aj nároky na samotné povolanie sestry a do života posiela kvalitne pripravených absolventov. Pevne verím, že naša spolupráca bude aj naďalej pokračovať, že vzdelávanie sa bude na tejto katedre naďalej rozvíjať a obnovia sa aj ďalšie študijné programy v tomto odbore.

Každému, kto má záujem o povolanie sestry, môžem teda štúdium na tejto fakulte len odporučiť!“

 

Bc. Hamarová Monika, sestra, Chirurgická klinika, FN Nitra

„Nie je to až tak dávno čo som mala tú česť stať sa absolventkou na vašej univerzite. Som Vám za to veľmi vďačná. Tato univerzita bola v mojom živote veľkým prínosom. Však aj vďaka nej a vedomosťami nadobudnutými na katedre ošetrovateľstva môžem teraz vykonávať povolanie ktoré ma napĺňa. Verím že táto katedra "vychová" ešte veľa dobrých sestier ktoré budú túto prácu milovať minimálne tak ako ja. Ďakujem celému kolektívu za vzdelávanie ktoré bolo na úrovni a pripravilo nás na prácu ktorá je náročná ale svojím spôsobom tak krásna.“

 

Mgr. Eva Kuklová, sestra COS a CS , FN Nitra

„Pri štarte do života majú všetci  stanovené svoje ciele. Nemusela som dlho rozmýšľať a už v mladom veku mi bolo jasné, že  cesta po ktorej sa chcem vydať vedie k človeku / k chorému človeku - pomoc, podpor , pochopenie. Po absolvovaní SZŠ som sa rozhodla v roku 2009 nastúpiť na štúdium v odbore Ošetrovateľstvo na UKF. Prirodzené však boli obavy aj strach , čo ma čaká. Po 3 rokoch štúdia a získania titulu Bc. mi boli odmenou  nadobudnuté skúsenosti ktoré nám s láskou a porozumením odovzdávali vyučujúci na profesionálnej úrovni, ale aj ich ľudský prístup.  Pozitívne skúsenosti a chuť napredovať mi boli motívom v pokračovaní štúdia . Ako dieťa som pochopila, že dom stojí na základoch a dnes viem že múdrosť  aj na vzdelaní. Preto moje veľké ďakujem patrí práve FSVaZ , všetkým vyučujúcim , ktorí stále napredujú vo vzdelávaní budúcich sestier a neraz sa pasujú s problémami dnešnej neľahkej doby. Vždy s láskou a hrdosťou prezentujem, že som absolventka FSVaZ v odbore , ktorý je tak nenahraditeľný, krásny a najmä potrebný. V odbore Ošetrovateľstvo!“

 

Valéria Saly Brathová, odberová sestra NTS SR NR

„Existuje veľa povolaní no menej poslaní. Povolanie sestra je poslaním pre ľudí s ochotou pomáhať, pokorou, láskou k druhým. Nesie v sebe veľa vnútornej sily, zrelosti a múdrosti. Je známe že človek je dospelý v 18-tom roku života. No myslím že u väčšiny to tak nie je. Človek dozrieva vekom ale i skúsenosťami a životnými rozhodnutiami. Môj ciel v detskom i pubertálnom veku bolo stať sa sestrou. Na pôde UKF, FSVaZ som strávila 5 rokov. Môžem vyhlásiť, že spomínane roky zo mňa urobili dospelého človeka. Študovali sme mnoho kníh, prečítali tisíce definícii, počúvali desiatky prednášok. Teória však sestru nespraví sestrou. Pre mňa bola vždy praktická výučba tou kľúčovou.  Naučila ma čo je šťastie (keď sa pacientovi splní to jedine prianie v živote byť zdravým), čo je súcit (keď si študent vypočuje ťažké príbehy pacienta o tom ako bojuje s ochoreniami a niekedy i sám so sebou), starostlivosť (keď človeka nestačí len ošetriť ale i posilniť duševné zdravie) odhadnúť mnoho situácii a zvážiť ako konať, promptne reagovať...... A mnoho ďalšieho, čo sa  do mojej „recenzie“ nezmesti... Dnes pracujem ako sestra v  transfúznej službe. Bohatstvo, ktoré som získala na pôde FSVaZ zužitkujem denno denne.“

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757