L3 banner media2

Kde sa môžeš zamestnať

 

So vzdelaním, ktoré získaš u nás sa môžeš zamestnať v ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, v štátnej a neštátnej sfére, v zariadeniach sociálnej starostlivosti napr.:

 • vo všeobecných ambulanciách
 • v špecializovaných ambulanciách
 • v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • v zariadeniach jednodňovej starostlivosti
 • v mobilných hospicoch
 • v stacionároch
 • v poliklinikách
 • vo všeobecných nemocniciach
 • v špecializovaných nemocniciach
 • v liečebniach pre dlhodobo chorých
 • v domoch ošetrovateľskej starostlivosti
 • v hospicoch
 • v prírodných liečebných kúpeľoch
 • v riadení, vo výskume a vo výchove­
SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757