L3 banner media2

Aké predmety absolvuješ?

Predmety, ktoré musíš absolvovať – povinné predmety

Anatómia a fyziológia
Všeobecná psychológia
Psychobiológia
Anglický jazyk pre psychológov I
Písanie odborného textu
Kognitívna psychológia
Metodológia
Ontogenetická psychológia
Anglický jazyk pre psychológov II
Dejiny psychológie
Experimentálna psychológia
Psychológia osobnosti
Etika v psychológii
Sociálna psychológia
Teórie osobnosti
Poruchy psychického vývinu u detí a dospievajúcich
Štatistika v sociálnych vedách
Poradenská psychológia
Organizačná a pracovná psychológia
Základy klinickej psychológie
Teória psychodiagnostiky a psychometria
Seminár k záverečnej práci
Pedagogická a školská psychológia
Odborná prax
Praxový seminár

 

Predmety, z ktorých si vyberáš – povinne voliteľné

 Zážitková encounterova skupina
Zážitková skupina geštalt prístup
Zážitková skupina kognitívno-behaviorálny prístup
Zážitková skupina integratívny prístup
Zážitková skupina kariérové poradenstvo
Kultúrna a sociálna antropológia
Základy pedagogiky pre pomáhajúce profesie
Psychohygiena pre pomáhajúce profesie
Sociálna filozofia
Aplikovaná sociálna psychológia
Vybrané kapitoly z ontogenetickej psychológie
Exkurzia
Kazuistický seminár

 

Predmety, ktorými si dopĺňaš vedomosti a zručnosti, podľa vlastného záujmu – výberové predmety

Úvod do práva
Základy rómskeho jazyka
Výchova k zdraviu

SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757