L3 banner media2

Kde sa môžeš zamestnať

 

 • Psychológ pre Centrum včasnej intervencie
 • Psychológ v detskom domove
 • Asistent učiteľa
 • Psychológ na UPSVaR
 • Psychológ v CPPPaP
 • HR manažér
 • Školský psychológ
 • Terénny psychológ
 • Klinický psychológ
 • Psychológ s drogovo závislými
 • Kouč
 • Vojenský psychológ
 • Psychológ v predškolskom zariadení
 • Psychológ v reedukačnom, resocializačnom centre
 • Psychológ v paliatívnej starostlivosti
 • Vysokoškolský pedagóg
SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757