Rada študentov FSVaZ

Rada študentov FSVaZ 2022/2023

Predsedníčka: Bc. Viktória Olšanská

Psychológia
1. ročník Barbara Farangóová
2. ročník Dominika Dobišová (členka predsedníctva)
3. ročník Rebeka Čusová
1.ročník mgr. Bc. Viktória Olšanská
2. ročník mgr. Bc. Karin Struhárová
PhD. Mgr. Laura Filipčíková

Sociálna práca
1. ročník Simona Čerečiová
2. ročník Bianka Michalovičová
3. ročník Rebeka Povodová
1. ročník mgr. Bc. Viktória Zupková (členka predsedníctva)
2. ročník mgr.: Bc. Lucia Rendeková

Ošetrovateľstvo
1. ročník Radoslava Zacharová (členka predsedníctva)
2. ročník Vanessa Černáková
3. ročník Natália Krajčíková

Urgentná zdravotná starostlivosť
1. ročník Daniel Pastorek (člen predsedníctva)

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757