L3 banner media2

Edičná komisia

Edičná komisia Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva koordinuje edičnú činnosť a tvorbu e-learningových kurzov na fakulte. Na základe návrhov z pracovísk fakulty zostavuje edičný plán na príslušný kalendárny rok, ktorý predkladá na schválenie dekanovi a kontroluje jeho plnenie.
Predseda
Mgr. Jana Turzáková, PhD.
Členovia
       prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
       PaedDr. Martina Romanová, PhD.
       PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
       Ing. Ingrid Mrkvicová
       Mgr. Zuzana Majerová
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757