L3 banner media2

Sociálna práca

V oblasti sociálnej práce sa výskum zaoberá:

  • výskum chudoby a sociálneho vylúčenia
  • výskum sociálnych sietí marginalizovaných skupín obyvateľov
  • výskum dostupnosti pracovného trhu pre marginalizované skupiny obyvateľov
  • výskumy kvality sociálnych služieb
  • výskumy kvality života cieľových skupín sociálnej práce
  • výskum systémového prístupu v kontexte profesionálnych rodín

 

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757