L3 banner media2

Sociálna práca a Sociálne služby a poradenstvo

V oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb a poradenstva sa výskum zaoberá

  • výskum v oblasti profesionálneho rodičovstva,
  • výskum sociálneho vyčlenenia a bezdomovectva,
  • výskum sociálnej opory a spokojnosti so sociálnou sieťou obyvateľov rómskych osídlení.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757