L3 banner media2

Psychológia

V oblasti psychológie sa výskum zaoberá:

  • výskum v oblasti aplikácie psychofyziologických metód
  • validizácia psychodiagnostických nástrojov
  • výskum rodinných systémov a integračných stratégií adolescentov
  • výskum psychomotorického vývinu detí
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757