L3 banner media2

Psychológia

V oblasti psychológie sa výskum zaoberá

  • aplikáciou psychofyziologických metód;
  • psychometrickým hodnotením psychodiagnostických nástrojov;
  • autonómnym rozhodovaním:
  • stratégiami regulácie emócií v rozhodovacom procese a spokojnosťou s rozhodovaním;
  • rodinnými systémami a integračnými stratégiami adolescentov.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757