L3 banner media2

Harmonogram akademického roka 2019/2020

Začiatok výučby v zimnom semestri: 23. septembra 2019

Zápisy študentov: presný časový harmonogram zápisov je uvedený na webovej stránke každej fakulty

Zimný semester:

 • Výučbové obdobie: 23. 9. 2019 - 20. 12. 2019 (13 týždňov)
 • Skúškové obdobie: 7. 1. 2020 - 15. 2. 2020 (6 týždňov)
 • Termín zverejnenia tém záverečných prác: 1. 10. 2019
 • Termín prihlásenia sa na záverečnú prácu 2. r. Bc.: do 31. 10. 2019
 • Predzápisy na letný semester: od 28.10. 2019 - 17. 11. 2019
 • Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 20. 12. 2019
 • Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 16. 2. 2020


Celouniverzitná dovolenka: 27. 12. 2019 - 3. 1. 2020 (nástup do práce 7. 1. 2020)


Imatrikulácie:

 • FPV 7. 11. 2019 o 9,00 hod.
 • FSVaZ 7. 11. 2019 o 11,30 hod.
 • FSŠ 5. 11. 2019 o 11,30 hod.
 • FF 6. 11. 2019 o 10,00 a 12,30 hod.
 • PF 5. 11. 2019 o 9,00 hod.


Októberfest UKF: 1. 10. 2019


Študentské dni nitrianskych univerzít: 13. 11. - 29. 11. 2019 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu ŠDNU)


Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:

 • 1. 11. 2019 - piatok - Sviatok Všetkých svätých
 • 24. 12. 2019 - utorok - Štedrý deň
 • 25. 12. 2019 - streda - 1. sviatok vianočný
 • 26. 12. 2019 - štvrtok - 2. sviatok vianočný
 • 1. 1. 2020 - streda - Nový rok
 • 6. 1. 2020 – pondelok – Sviatok Troch kráľov
 • 10. 4. 2020 - piatok - Veľký piatok
 • 13. 4. 2020 - pondelok - Veľkonočný pondelok
 • 1. 5. 2020 - piatok - Sviatok práce
 • 8. 5. 2020 - piatok - Deň víťazstva nad fašizmom


Letný semester:

 • Výučbové obdobie: 17. 2. 2020 - 16. 5. 2020 (13 týždňov)
  • končiace ročníky Bc. a Mgr. štúdia - všetky fakulty: 17. 2. 2020 - 18. 4. 2020 (9 týždňov)
 • Skúškové obdobie: 18. 5. 2020 - 11. 7. 2020 (8 týždňov)
  • končiace ročníky Bc. štúdia - všetky fakulty: 20. 4. 2020 - 16. 5. 2020 (4 týždne)
  • končiace ročníky Mgr. štúdia - všetky fakulty: 20. 4. - 9. 5. 2020 (3 týždne)
 • Predzápis na zimný semester 2020/2021: 16. 3. - 4. 4. 2020
 • Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 10. 7. 2020
 • Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 20. 9. 2020
Štátne skúšky
Činnosť Bakalárske štúdium Magisterské štúdium
Odovzdanie záverečných prác 24. 4. 2020* 24. 4. 2020*
Posúdenie záverečných prác 15. 5. 2020 9. 5. 2020
ŠS z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu - 1. termín   14. 5. - 19. 5. 2020
ŠS z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu - 2. termín   24.-25. 8. 2020
ŠS z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu - 3. termín   Podľa harmonogramu 1. termín AR 2020/21***
ŠS + obhajoba záverečnej práce - 1. termín 28. 5. - 6. 6. 2020 20. 5. – 29. 5. 2020
ŠS + obhajoba záverečnej práce - 2. termín 26. 8. - 28. 8. 2020** 26. 8. - 28. 8. 2020**
ŠS + obhajoba záverečnej práce - 3. termín Podľa harmonogramu
1. termín AR 2020/21***
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2020/21***

Poznámky a vysvetlivky:

*Študent sa môže prihlásiť v AR 2019/20 na štátne skúšky pod podmienkou, ak dodrží stanovený termín odovzdania záverečnej práce. V prípade, ak študent v danom akademickom roku záverečnú
prácu neobháji a prácu musí prepracovať, absolvuje obhajobu záverečnej práce v ďalšom akademickom roku.
**Ak študent úspešne absolvuje ŠS v tomto termíne, promovaný bude v októbri 2020.
***Tento termín je v období, ktoré sa považuje za nadštandardnú dĺžku štúdia spoplatnenú podľa Smernice o školnom a poplatkoch platnej pre AR 2020/21.


Promócie:

 • Fakulta prírodných vied: 16. - 17. 6. 2020, 6. - 7. 7. 2020, 5. 10. 2020
 • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 1. - 3. 7. 2020
 • Fakulta stredoeurópskych štúdií: 29. 6. 2020, 8. 7. 2020
 • Filozofická fakulta: 18. - 19. 6. 2020, 22. - 23. 6. 2020, 9. - 10. 7. 2020, 7. - 8. 10. 2020
 • Pedagogická fakulta: 24. - 26. 6. 2020, 6. 10. 2020


Promócie absolventov univerzity tretieho veku: 11. 6. 2020


Promócie Nitrianskej letnej univerzity 10. 7. 2020


Prijímacie skúšky:

 • bakalárske štúdium: PF a FSVaZ: 14. – 17. 4. 2020
  FPV, FSVaZ, FSŠ a FF: 8. -19. 6. 2020
 • magisterské štúdium - všetky fakulty: 8. - 12. 6. 2020
 • doktorandské štúdium - všetky fakulty: 29. 6. - 3. 7. 2020
Odvolacie konanie voči neprijatiu na štúdium na rektoráte: 30. 7. 2020

Odporúčaný termín letnej dovolenky: 13. 7. - 14. 8. 2020

Deň otvorených dverí – jesenný termín: 21. - 23.11. 2018
 • Fakulta prírodných vied: 21. 11.2019
 • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 23. 11.2019
 • Fakulta stredoeurópskych štúdií: 23. 11.2019 Filozofická fakulta: 22. 11.2019
 • Pedagogická fakulta: 21. 11.2019
Univerzitný Deň otvorených dverí - všetky fakulty: 13. 2. 2020
 
Nitrianske univerzitné dni: 27. 4. - 7. 5. 2020 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu NUD)

Termín konania ŠVOUČ: posledný marcový týždeň (odporúčaný termín)

PEDAGOGICKÁ PRAX

BAKALÁRSKE študijné programy

Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov

Zimný semester

 • 2. roč. - UPP - november - 4. - 8. 11. 2019 - 20 hod. - pedagogická prax v odbore I.
 • 3. roč. - UPP - október - december - 2. 10. - 11. 12. 2019 - 20 hod. - streda - pedagogická prax v odbore II.
 • 3. roč. - UAP a UUP - október - december -2. 10. - 11. 12. 2019 - 20 hod. - streda - základná škola - pedagogická prax I. - hospitačno-asistentská, priebežná

Letný semester

 • 3. roč. - UPP - február - apríl - 21.2. - 17. 4. 2020 - 40 hod. – piatok - SOŠ - pedagogická prax I. hospitačno-asistentská, priebežná


MAGISTERSKÉ študijné programy

Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov

Zimný semester

 • 1. roč. - december - 2.12. - 13. 12. 2019 - 40 hod. - pedagogická prax II., bloková-výstupová, SŠ
Letný semester
 • 1. roč. - apríl - 20.- 30.4. 2020 - 40 hod. - pedagogická prax výstupová III., bloková-výstupová,
 • ZŠ 2. roč. - február - marec -120 hodín: 60 hodín - 4. 2. - 28. 2. 2020, 60 hodín - 2. 3. - 31. 3. 2020

Schválené na zasadnutí Kolégia rektora UKF v Nitre dňa 4. marca 2019.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757