L3 banner media2

Promócie

Promócie študentov sú slávnostným zavŕšením štúdia na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva.
Za prítomnosti predstaviteľov univerzity, fakulty, hostí a rodinných príslušníkov slávnostne promovaných študentov skladajú absolventi promočný sľub, po ktorom dekan fakulty odovzdá absolventom diplomy, vysvedčenia a dodatky k diplomom.
Študenti, ktorí počas štúdia dosiahli výnimočné študijné výsledky alebo iné významné úspechy v reprezentácii UKF, môžu byť ocenení cenou dekana alebo cenou rektora.
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757