L3 banner media2

ERASMUS +

Program Erasmus+ ponúka množstvo príležitostí v Európe v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program disponuje unifikovanou štruktúrou pozostávajúcou z troch „kľúčových akcií“, alebo oblastí. Kľúčová akcia 1 (Vzdelávacia mobilita jednotlivcov), Kľúčová akcia 2 (Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov), Kľúčová akcia 3 (Podpora reformy politiky)

Kľúčová akcia 2 (Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov)

Projekty financované v rámci kľúčovej aktivity 2:

A new agenda for nurse educator education in Europe

ERASMUS +  KA 203-B6EB2CF6

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dana Zrubcová, PhD. 

Doba riešenia: 9/2020 - 8/2023

Pridelené finančné prostriedky za obdobie rokov 2020-2022: 21 908,- €

Anotácia: The aim of this project is to develop and promote nurse educators’ and educator candidates’ academic health pedagogical education and training to meet and adapt the global health needs to their teaching and utilize the digital technology in their teaching by organizing common education to them and evaluate the impact of this education on educators’ competence.International cooperation: University of Turku, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland; Humboldt-Universität, Berlin, Germany; Unviersity of Malta; Unviersity of Edinburgh, Scotland; Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, Spain

 

Roma - Narrowing the Gap and Aiding Integration

ERASMUS+   2019-1 -KA201-061564

Zodpovedný riešiteľ: PhDr.  Miroslava Čerešníková, PhD.

Doba riešenia:  9/2019 - 8/2021

Pridelené finančné prostriedky za obdobie rokov 2019-2022: 6 645,80 €

Anotácia: Tento projekt sa zameriava na výmenu osvedčených postupov a spoluprácu s cieľom zlepšiť integráciu a úspech rómskych študentov vo Veľkej Británii, Španielsku a na Slovensku. Podľa výsledkov predchádzajúceho projektu ERASMUS+ Práva Rómov, len málo rómskych študentov pokračuje v ďalšom a vyššom vzdelávaní. Tento stav je spôsobený čiastočne diskrimináciou a nedostatočnými ašpiráciami Rómov. Cieľom tohto projektu je spojiť organizácie, ktoré pracujú na zlepšení výsledkov a ašpirácií Rómov na rôznych stupňoch vzdelávania a v rôznych kontextoch, aby sa mohli učiť jeden od druhého o iniciatívach, ktoré fungujú, a tiež o zlepšení poskytovania služieb v každej participujúcej krajine. Do riešenia projektu je zapojená Akadémia kráľovnej Kataríny (UK), Ústav romologických štúdií FSVaZ UKF (SK) a CampusRom (E).

 

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757