L3 banner media2

ERASMUS +

Program Erasmus+ ponúka množstvo príležitostí v Európe v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program disponuje unifikovanou štruktúrou pozostávajúcou z troch „kľúčových akcií“, alebo oblastí. Kľúčová akcia 1 (Vzdelávacia mobilita jednotlivcov), Kľúčová akcia 2 (Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov), Kľúčová akcia 3 (Podpora reformy politiky)

Kľúčová akcia 2 (Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov)

Projekt financovaný v rámci kľúčovej aktivity 2:

Using a GAmes approach to TEach children about discriminatory BULLying (GATE-BULL)
2017-1-UK01-KA201-036611
Zodpovedný riešiteľ: Rastislav Rosinský
Doba riešenia: 9/2017 - 2/2020
Pridelené finančné prostriedky 2018: 13 056,- €


Anotácia projektu (ENG): This project will develop an innovative approach to tackling discriminatory bullying that integrates an e-learning component with an intercultural pedagogy and curriculum. The approach will consist of two elements: First, the project will develop an immersive 3D virtual environment, built on gaming architecture and driven by emotional AI, to provide a safe environment where school children can develop inter-cultural and social competencies by interacting with NPCs (Non-Player Characters) in a simulation of real world discriminatory bullying scenarios. Second, the project will develop a complementary inter-cultural pedagogy and curriculum for use by the teachers who will implement the e-learning component in class. The project aims to train 50 teachers to use the serious game and carry out a large-scale European pilot with 500 primary school children using the new serious game and curriculum in four countries: the UK, the Netherlands, Greece and Slovakia. The project adds value at a European level as it is intended to contribute towards the development of more cooperative practices in school, increase awareness about the plight of groups who are subject to discriminatory bullying in schools, and improve attitudes towards outgroups such as Roma children, LGBT children and migrants in line with the EU2020 policy vision around reducing discrimination and promoting social inclusion.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757