L3 banner media2

Študentská vedecká odborná činnosť

Hlavným cieľom Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) je podpora a motivácia študentov v odbornom výskume už v priebehu ich štúdia. ŠVOČ umožňuje realizovať výskum študentom pod dohľadom školiteľa a výsledky práce prezentovať pred odbornou komisiou a verejnosťou. Na fakulte podporujeme študentov k ŠVOČ na úrovni jednotlivých katedier, ako aj na úrovni národnej a medzinárodnej.

Zoznam ocenených prác:

Habilitačné a inauguračné konania

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva má priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v študijnom odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia:

fsvaz prijimacie konanie siva

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757